ငစသ 696x434

အိမ္ေထာင္က်ကံေကာင္းသူျဖစ္ဖို႔ဆိုတာ …

မိန္းကေလးအမ်ားစုက ကိုယ့္ထက္ အသက္ႀကီးသူကို ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရရင္ အစ္ကိုလို အေဖလိုၾကင္နာမွဳရမယ္လို႕ ယုံႀကည္ၾကတယ္။

ကိုယ့္ထက္ ပညာတတ္သူကို ရရင္ အဖက္ဖက္က ကိုယ့္ကို လမ္းညႊန္ေပးႏိုင္မယ္လို႕ ယုံၾကည္ၾကတယ္…

ကိုယ့္ထက္ ေငြေၾကး ခ်မ္းသာသူကိုရရင္ေပါေပါမ်ားမ်ား သုံးရမယ္ စိတ္ခ်မ္းသာမယ္လို႔ ယုံၾကည္ျကတယ္…

ကိုယ့္ထက္ ရာထူးပါဝါႀကီးသူကို ရရင္အရာရွိကေတာ္ ဆိုတဲ႕ ဂုဏ္ပုဒ္မွာ တင့္တယ္တယ္လို႕ ယုံၾကည္ၾကျပန္တယ္…

တကယ္ေတာ့ ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ကို ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရျပီးစိတ္ေရာလူပါ ေအးခ်မ္းေစဖို႔ရာ

တစ္ဘဝစာ အတြက္ လက္တြဲဖို႔ရာမွာအသက္ႀကီးျခင္း ငယ္ျခင္းပညာတတ္ျခင္းမတတ္ျခင္း

ရာထူးရွိျခင္း မရွိျခင္း ပိုက္ဆံရွိျခင္း မရွိျခင္းနဲ႕ မဆိုင္ပါဘူး။

ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ဟာ ကိုယ္ပိုင္ အရည္အခ်င္းရွိရမယ္

ရွိတဲ႕အရည္အခ်င္း အေပၚမွာ မူတည္ျပီး ေကာင္းမြန္ေသာ ဘဝ ရပ္တည္မွဳအတြက္အသုံးခ်တတ္ရမယ္။

စစ္မွန္တဲ႕ ေမတၱာစိတ္ ရွိမယ္။

အဓိက အေမ ႏွမခ်င္း ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္အျပည့္အဝရွိတဲ့ သူကို ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရမယ္ဆို မင္းဟာကံေကာင္းသူပါပဲ။

May Zaw Aung

Facebook Comments